เพิ่มคุณภาพน้ำนม

เพื่อลูกอัจฉริยะ

Nutri Plus

41|42

ช่วยเพิ่มคุณภาพและปริมาณน้ำนมแม่เพื่อลูกน้อยมีพัฒนาการเต็มศักยภาพ

แต่นมแม่ก็อาจมีคุณภาพไม่เพียงพอ

หากร่างกายคุณแม่มีสารอาหารไม่เพียงพอจะส่งผลต่อพัฒนาการสมองและร่างกายของลูกน้อยได้

น้ำหนักตัวน้อยกว่าเกณฑ์ที่ควรจะเป็น

ลูกน้อยร้องไห้ตลอดวันโดยไม่มีสาเหตุ 

ไม่สบายบ่อย หรือติดเชื้อได้ง่าย

เสี่ยงขาดธาตุเหล็ก ที่อาจส่งผลต่อสมองด้านเชาว์ปัญญา สมาธิ และปฏิภาณไหวพริบ (COGNITIVE FUNCTION)

เจริญเติบโตช้า

สมองพัฒนาไม่เต็มศักยภาพ

ไม่ร่าเริง ง่วงนอนมากผิดปกติ

แต่นมแม่ก็อาจมีคุณภาพไม่เพียงพอ

หากร่างกายคุณแม่มีสารอาหารไม่เพียงพอจะส่งผลต่อพัฒนาการสมองและร่างกายของลูกน้อยได้

น้ำหนักตัวน้อยกว่าเกณฑ์ที่ควรจะเป็น

ลูกน้อยร้องไห้ตลอดวันโดยไม่มีสาเหตุ 

เจริญเติบโตช้า

ไม่ร่าเริง ง่วงนอนมากผิดปกติ

ไม่สบายบ่อย หรือติดเชื้อได้ง่าย

เสี่ยงขาดธาตุเหล็ก ที่อาจส่งผลต่อสมองด้านเชาว์ปัญญา สมาธิ และปฏิภาณไหวพริบ (COGNITIVE FUNCTION)

สมองพัฒนาไม่เต็มศักยภาพ

เพราะ “นมแม่”

เป็นสารอาหารที่ดีที่สุดสำหรับลูกน้อย

ด้วยองค์ประกอบด้านโภชนาการ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน สารต่อต้านอนุมูลอิสระ วิตามิน รวมถึงแบคทีเรียที่ดีต่อระบบทางเดินอาหารของลูก และที่สำคัญน้ำนมแม่ยังเปรียบเสมือนเป็นวัคซีนหยดแรก ที่ช่วยสร้างภูมิต้านทานโรคจำนวนมากและยังช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับลูกน้อย

“การได้ทานนมแม่ตั้งแต่แรกเกิดจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ทำให้ทารกเติบโตได้อย่างสมบูรณ์แข็งแรง”

ประโยชน์จากน้ำนมแม่
ต่อลูกตัวน้อย

ป้องกันโรคภูมิแพ้

ในวัยทารกน้ำย่อยอาหารในกระเพาะและลำไส้ยังทำงานไม่เต็มที่ อีกทั้งภูมิคุ้มกันที่คอยดักจับสารแปลกปลอมในร่างกายก็ยังพัฒนาไม่ดีพอ

ประโยชน์ของนมแม่นอกจากจะช่วยสร้างโปรตีนชนิดที่ทำให้ไม่เกิดการแพ้แล้ว ยังมีสารภูมิคุ้มกันที่จะไปเคลือบเยื่อบุลำไส้ ทำให้ทารกไม่เกิดการแพ้

ลูกมีระบบขับถ่ายดี

นมแม่มีสารที่ช่วยให้ลำไส้แข็งแรง มีสารช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ชนิดดีที่ไม่ก่อให้เกิดโรคในลำไส้

ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคที่ทำให้เกิดท้องเสีย และช่วยลดโอกาสการติดเชื้อในลำไส้ เด็กที่กินนมแม่นอกจากจะไม่มีปัญหาท้องผูกแล้ว ยังมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดท้องเสียน้อยลงด้วย

สร้างภูมิต้านทานโรค

น้ำนมแม่สามารถมอบภูมิต้านทานโรคให้กับลูกน้อยวัยทารกได้โดยตรง ช่วยป้องกันโรคติดเชื้อต่างๆ เช่น ปอดอักเสบ

ดีต่อสมองของลูกน้อย

ในนมแม่ตั้งแต่หยดแรกจะมี MFGM และ DHA ที่เป็นสารที่มีส่วนช่วยพัฒนาสมองได้โดยตรง

พัฒนาการของลูกน้อย

เด็กที่กินนมแม่อย่างสม่ำเสมอจะได้รับการกระตุ้นพัฒนาการรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นการรับรู้กลิ่นของแม่ผ่านการโอบกอดใกล้ชิด การใช้ปากและอวัยวะในช่องปาก การเห็นหน้าแม่ขณะดูดนม การพัฒนากล้ามเนื้อแขนขาเมื่อเล่นกับแม่ ช่วยสร้างภูมิต้านทานทางจิตใจให้ลูกน้อยพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น

ป้องกันแบคทีเรีย

ในน้ำนมแม่มี Bifidus Growth Factor หรือสารที่กระตุ้นการเจริญเติบโตของเชื้อแลคโตบาซิลลัส ที่ช่วยให้เกิดกรดอินทรีย์ในลำไส้ ทำให้แบคทีเรียชนิดร้ายอยู่ไม่ได้ นอกจากนี้แลคโตสในน้ำนมแม่เองก็ยังเปลี่ยนเป็นกรดแลคติกที่ช่วยให้ลำไส้มีสภาพเป็นกรด จนแบคทีเรียไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้อีกด้วย

ป้องกันโรคภูมิแพ้

ในวัยทารกน้ำย่อยอาหารในกระเพาะและลำไส้ยังทำงานไม่เต็มที่ อีกทั้งภูมิคุ้มกันที่คอยดักจับสารแปลกปลอมในร่างกายก็ยังพัฒนาไม่ดีพอ

ประโยชน์ของนมแม่นอกจากจะช่วยสร้างโปรตีนชนิดที่ทำให้ไม่เกิดการแพ้แล้ว ยังมีสารภูมิคุ้มกันที่จะไปเคลือบเยื่อบุลำไส้ ทำให้ทารกไม่เกิดการแพ้

ดีต่อสมองของลูก

ในนมแม่ตั้งแต่หยดแรกจะมี MFGM และ DHA ที่เป็นสารที่มีส่วนช่วยพัฒนาสมองได้โดยตรง

ลูกมีระบบขับถ่ายดี

นมแม่มีสารที่ช่วยให้ลำไส้แข็งแรง มีสารช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ชนิดดีที่ไม่ก่อให้เกิดโรคในลำไส้

ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคที่ทำให้เกิดท้องเสีย และช่วยลดโอกาสการติดเชื้อในลำไส้ เด็กที่กินนมแม่นอกจากจะไม่มีปัญหาท้องผูกแล้ว ยังมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดท้องเสียน้อยลงด้วย

พัฒนาการของลูกน้อย

เด็กที่กินนมแม่อย่างสม่ำเสมอจะได้รับการกระตุ้นพัฒนาการรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นการรับรู้กลิ่นของแม่ผ่านการโอบกอดใกล้ชิด การใช้ปากและอวัยวะในช่องปาก การเห็นหน้าแม่ขณะดูดนม การพัฒนากล้ามเนื้อแขนขาเมื่อเล่นกับแม่ ช่วยสร้างภูมิต้านทานทางจิตใจให้ลูกน้อยพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น

สร้างภูมิต้านทานโรค

น้ำนมแม่สามารถมอบภูมิต้านทานโรคให้กับลูกน้อยวัยทารกได้โดยตรง ช่วยป้องกันโรคติดเชื้อต่างๆ เช่น ปอดอักเสบ

ป้องกันแบคทีเรีย

ในน้ำนมแม่มี Bifidus Growth Factor หรือสารที่กระตุ้นการเจริญเติบโตของเชื้อแลคโตบาซิลลัส ที่ช่วยให้เกิดกรดอินทรีย์ในลำไส้ ทำให้แบคทีเรียชนิดร้ายอยู่ไม่ได้ นอกจากนี้แลคโตสในน้ำนมแม่เองก็ยังเปลี่ยนเป็นกรดแลคติกที่ช่วยให้ลำไส้มีสภาพเป็นกรด จนแบคทีเรียไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้อีกด้วย

ประโยชน์ต่อ

คุณแม่

ประโยชน์ต่อ

ลูกน้อย

ประโยชน์ต่อ

คุณแม่

ประโยชน์ต่อ

ลูกน้อย

มีผลวิจัยทางการแพทย์ว่า

ในช่วง 1,000 วันแรก
ของลูกน้อยคือช่วงเวลาที่เป็นนาทีทอง
ของลูกน้อยคือช่วงเวลาที่เป็น
นาทีทอง

เพราะช่วงเวลานี้สมองของเจ้าตัวเล็กจะเจริญเติบโตและพัฒนาได้ไวที่สุด

ในช่วงเวลาที่สำคัญแห่งกระบวนการเสริมสร้างพัฒนาการของสมอง “น้ำนมแม่” นับเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยให้กระบวนการนี้ผ้านปได้ด้วยดี ยิ่งน้ำนมแม่อุดมไปด้วยคุณค่าทางสารอาหารมากเท่าไหร่ ลูกรักก็จะได้ประโยชน์มากขึ้นตามไปด้วย Nutri Plus 41|42 จึงให้ความสำคัญกับส่วนรประกอบในผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้สารอาหารที่จำเป็นกับทั้งคุณแม่คุณลูกครบถ้วนที่สุด

PRODUCT INGREDIENT

Nutri Plus

41|42

เพิ่มคุณภาพน้ำนม
เพื่อลูกอัจฉริยะ
เพิ่มคุณภาพน้ำนม
เพื่อลูกอัจฉริยะ
เพิ่มปริมาณน้ำนม
ด้วยสารสกัดออร์แกนิก
เพิ่มปริมาณน้ำนม
ด้วยสารสกัดออร์แกนิก

สารสกัดจากหัวปลีออร์แกนิก

(Organic Banana Blossom)

มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์และมีผลดีต่อสุขภาพ

กระตุ้นการสร้างและหลั่งน้ำนม

มีความปลอดภัยสูง

สารสกัดฟีนูกรีกออร์แกนิก

(Organic Fenugreek)

กระตุ้นการสร้างและหลั่งน้ำนม

สารสกัดจากขิงออร์แกนิก

(Organic Ginger)

กระตุ้นการสร้างและหลั่งน้ำนม

ช่วบรรเทาอาการเจ็บและคัดตึงเต้านม

มีความปลอดภัยสูง

ปล.สารออร์แกนิก หรือ Organic Product เป็นสารสกัดที่ได้มาจากธรรมชาติ ที่ไม่ผ่านกระบวนการผลิตทางเคมี และต้นกำเนิดของวัตถุดิบที่นำมาสกัดนั้นจะต้องไม่ผ่านการปลูกโดยใช้สารเคมี หรือใช้ปุ๋ยที่มีสารเคมี

8 ESSENCE

คุณสมบัติหลักของ Promom

Promom ตั้งใจตั้งแต่เริ่มคิดค้นพัฒนาโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและนักโภชนาการเด็ก
เลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดเพื่อการพัฒนาเต็มศักยภาพของลูกๆ โดยผ่าน 8 องค์ประกอบที่ดีที่สุด

PRODUCT & BRAND PROOF

รางวัลนวัตกรรมเหรียญทอง

PRIX EIFFEL ประเทศฝรั่งเศษ

การศึกษาวิจัยทางคลินิก

โดย ศาสตราจารย์ ภญ.ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ยืนยันถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัย

ISO 9001: 2015

มาตรฐานของระบบบริหารคุณภาพ QMS เป็นที่ยอมรับได้ในระดับสากล

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) 

มาตรฐานระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร

GHP (Good Hyginene Practice)

มาตรฐานของระบบบริหารคุณภาพ QMS เป็นที่ยอมรับได้ในระดับสากล

FAQs

Q: คุณแม่ที่มีโรคประจำตัวสามารถทานได้ไหม?

A: คุณแม่ที่มีโรคประจำตัว โรคเบาหวานหรือโรคที่ไม่เกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือดสามารถทาน Nutri 41|42 ได้ค่ะ 

❌ โรคธาลัสซีเมีย / SLE หรือผู้ที่มีปัญหาด้านการแข็งตัวของเลือด โรคตับ โรคไต ไม่ควรรับประทานค่ะ

 

Q: คุณแม่ที่ตั้งครรภ์สามารถทาน Nutri Plus 41|42 ได้ไหม

A: หากคุณแม่กำลังตั้งครรภ์ไม่สามารถทานได้ค่ะ สามารถทาน Nutri Plus 41|42 หลังจากคลอดบุตรแล้ว โดยรับประทานได้ทันทีตั้งแต่วันแรกหลังคลอดบุตรเลยค่ะ

Q: คุณแม่ที่หน้าอกเล็กไม่มีน้ำนม ทาน

Nutri Plus 41|42 ช่วยได้มากแค่ไหน?

A: คุณแม่สามารถทานตามปริมาณที่แนะนำข้างกล่อง (รับประทานวันละ 1-2 ซอง) ในกรณีที่น้ำนมน้อยมากๆ สามารถทานได้วันละ 1-3 ซอง (เช้า กลางวัน เย็น) และเมื่อปริมาณน้ำนมต่อวันที่เป็นน่าพอใจ คุณแม่สามารถลดจำนวนลงได้ค่ะ

Q: ต้องทานกี่วันถึงจะเห็นผล?

A: หากทาน Nutri Plus 41|42 ต่อเนื่อง โดยปกติ 3-5 วันก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วค่ะ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัญหารปริมาณนมของคุณแม่แต่ละท่านด้วย แต่หากคุณแม่ทานไปแล้ว 3-5 วันแรก ปริมาณน้ำนมยังไม่เป็นที่น่าพอใจ คุณแม่สามารถเพิ่มปริมาณ Nutri Plus 41|42 ในการทานได้นะคะ

Q:  Nutri Plus 41|42 ทานยากไหม?

ทานง่ายมากค่ะ ใน 1 ซองมี 2 เม็ด ทานพร้อมกัน ก่อนหรือหลังอาหารตามที่คุณแม่สะดวกได้เลยค่ะ

Q:  ควรทานเวลาไหน ก่อนอาหารหรือหลังอาหาร?

ทานพร้อมกัน ก่อนหรือหลังอาหารตามที่คุณแม่สะดวกได้เลยค่ะ

Q: คุณแม่ที่มีโรคประจำตัวสามารถทานได้ไหม?

A: คุณแม่สามารถหยุดทานได้ หากคุณแม่ทานเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำนม แต่ประโยชน์จาก Nutri Plus 41|42 นอกจากจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำนมแล้ว ยังช่วยในเรื่องของคุณภาพน้ำนมอีกด้วย เพื่อให้ลูกน้อยได้รับน้ำนมที่มีปรืมาณสารอาหารที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลต่อการส่งเสริมพัฒนาการและการเจริญเติบโตให้เต็มศักยภาพทุกด้าน อาทิ สมอง (IQ & EQ) กระดูก ภูมิต้านทาน แนะนำคุณแม่ทานต่อเนื่องตลอดระยะเวลาให้นมค่ะ