Promom ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับเด็กระดับพรีเมียม

 

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คิดค้นและพัฒนาจากองค์ความรู้ของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและนักโภชนาการเด็ก เหมาะสำหรับเด็กเอเชียโดยเฉพาะ ช่วยให้คุณแม่ดูแลลูกให้ได้สารอาหารครบถ้วนอย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการ โดย Promom มีผลิตภัณฑ์หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ตามความต้องการที่แตกต่างกันได้อย่างครบถ้วน เพื่อช่วยให้ลูกเจริญเติบโตและมีพัฒนาการเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย

 

“ผ่านการรับรองประสิทธิภาพและความปลอดภัย จากสถาบันรับรองคุณภาพชั้นนํา”

 

Promom คัดสรรวัตถุดิบจากธรรมชาติ พัฒนาให้สารอาหารอยู่ในรูปแบบที่ร่างกายเด็กสามารถดูดซึมและนำไปใช้ได้ง่ายและรวดเร็ว ผ่านกระบวนการผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล ทำให้คุณแม่ทุกคนมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์จาก Promom คือความห่วงใยที่ทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจาก Promom ตั้งใจส่งมอบให้กับสุขภาพลูกน้อยของคุณ

 

Promom ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับเด็กระดับพรีเมียม

 

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คิดค้นและพัฒนาจากองค์ความรู้
ของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและนักโภชนาการเด็ก
เหมาะสำหรับเด็กเอเชียโดยเฉพาะ ช่วยให้คุณแม่ดูแลลูกให้
ได้สารอาหารครบถ้วนอย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการ
โดย Promom มีผลิตภัณฑ์หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ตาม
ความต้องการที่แตกต่างกันได้อย่างครบถ้วน เพื่อช่วยให้ลูก
เจริญเติบโตและมีพัฒนาการเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย

 

“ผ่านการรับรองประสิทธิภาพและความปลอดภัย
จากสถาบันรับรองคุณภาพชั้นนํา”

 

Promom คัดสรรวัตถุดิบจากธรรมชาติ
พัฒนาให้สารอาหารอยู่ในรูปแบบที่ร่างกาย
เด็กสามารถดูดซึมและนำไปใช้ได้ง่ายและรวดเร็ว
ผ่านกระบวนการผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน
ระดับสากล ทำให้คุณแม่ทุกคนมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์
จาก Promom คือความห่วงใยที่ทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ
จาก Promom ตั้งใจส่งมอบให้กับสุขภาพลูกน้อยของคุณ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจาก Promom

Multi-IMMU 24

มัลติ-อิมมู ทเวนตี้โฟร์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงให้ลูกน้อยพร้อมรับมือกับสภาพอากาศ และ สภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัว เสริมเกราะป้องกันให้ลูกน้อยห่างไกลจากโรคร้ายได้ง่ายในทุก ๆ วัน

DHA Probio 9

ดีเอชเอ โปรไบโอ 9
Smart Brain & Sleep Quality เพื่อให้ลูกน้อยเรียนรู้ จดจำ และนอนหลับอย่างมีคุณภาพ

Nutri Plus 41|42

มัลติ-อิมมู ทเวนตี้โฟร์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงให้ลูกน้อยพร้อมรับมือกับสภาพอากาศ และ สภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัว เสริมเกราะป้องกันให้ลูกน้อยห่างไกลจากโรคร้ายได้ง่ายในทุก ๆ วัน

Cal-D-KII 6 Plus

แคล ดี เคทู ซิกซ์ พลัส ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะช่วยดูแล เสริมสร้างกระดูก และเพิ่มความสูงให้ลูกน้อยเติบโตอย่างเต็มศักยภาพ ด้วยแคลเซียมสกัดในรูปแบบที่ดีที่สุด นำไปใช้งานได้เต็มคุณประโยชน์ ปราศจากผลข้างเคียงจากแคลเซียมตกค้าง

Pro Nutrient 87

โปร นูเทรียน 87 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับลูกรักที่มีพฤติกรรมเลือกทาน ทานยาก หรือทานน้อย เสี่ยงได้รับสารอาหารไม่ครบตามหลักโภชนาการ ช่วยเสริมสารอาหารสำคัญให้เพียงพอต่อร่างกาย ให้ลูกน้อยพัฒนาการเจริญเติบโตได้เต็มศักยภาพ

Multi-IMMU 24

มัลติ-อิมมู ทเวนตี้โฟร์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงให้ลูกน้อยพร้อมรับมือกับสภาพอากาศ และ สภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัว เสริมเกราะป้องกันให้ลูกน้อยห่างไกลจากโรคร้ายได้ง่ายในทุก ๆ วัน

DHA Probio 9

ดีเอชเอ โปรไบโอ 9
Smart Brain & Sleep Quality เพื่อให้ลูกน้อยเรียนรู้ จดจำ และนอนหลับอย่างมีคุณภาพ

Nutri Plus 41|42

นูทริ พลัส โฟร์ตี้วัน โฟร์ตี้ทู ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ช่วยเพิ่มคุณภาพและปริมาณน้ำนม มีธาตุเหล็กเทคโนโลยี Sunactive Fe ให้ร่างกายดูดซึมไปใช้งานได้เต็ม 100% ช่วยเสริมสร้างระบบประสาทและสมองลูกน้อยผ่านน้ำนมแม่ มีแคลเซียม Aquamin นำเข้าจากยุโรป เสริมสร้างความแข็งแรงของมวลกระดูก ปลอดภัยด้วยสารสกัดออร์แกนิกจากหัวปลี ลูกซัด และขิง

Cal-D-KII 6 Plus

แคล ดี เคทู ซิกซ์ พลัส ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะช่วยดูแล เสริมสร้างกระดูก และเพิ่มความสูงให้ลูกน้อยเติบโตอย่างเต็มศักยภาพ ด้วยแคลเซียมสกัดในรูปแบบที่ดีที่สุด นำไปใช้งานได้เต็มคุณประโยชน์ ปราศจากผลข้างเคียงจากแคลเซียมตกค้าง

Pro Nutrient 87

โปร นูเทรียน 87 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับลูกรักที่มีพฤติกรรมเลือกทาน ทานยาก หรือทานน้อย เสี่ยงได้รับสารอาหารไม่ครบตามหลักโภชนาการ ช่วยเสริมสารอาหารสำคัญให้เพียงพอต่อร่างกาย ให้ลูกน้อยพัฒนาการเจริญเติบโตได้เต็มศักยภาพ


Promom
จะช่วยดูเเลลูกให้ได้ รับสารอาหารที่ครบถ้วนอย่าง ถูกต้อง ตามหลักวิชาการให้ลูก เติบโตมีพัฒนาการ เต็มศักยภาพ เต็มที่ในแบบที่ลูกเป็นได้

Read More

      More Information

Customer Review

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry standard dummy text ever since the 1500s