ผู้เชี่ยวชาญที่อยู่เคียงข้างคุณแม่

Promom อยากให้เด็ก ๆ ทุกคนเติบโตอย่างเต็มศักยภาพ

Promom คือ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับเด็ก (Kids Supplement) ระดับพรีเมียม คัดสรรวัตถุดิบหลักจากธรรมชาติที่มีความเป็นออร์แกนิกคุณภาพเยี่ยมจากแหล่งต่าง ๆ ผ่านการคิดค้นและพัฒนาโดยคุณแม่ที่เป็นคุณหมอ ภายใต้องค์ความรู้ของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและนักโภชนาการเด็ก จึงมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีความเข้าอกเข้าใจในทุกมิติความต้องการของคนเป็นแม่อย่างแท้จริง โดยมุ่งหวังให้เด็กทุกคนเติบโตอย่างมีคุณภาพ และมีพัฒนาการที่ดีเต็มศักยภาพครบทุกด้าน

3 คุณสมบัติสำคัญ ที่ทำให้ Promom คือแบรนด์ที่คุณแม่มือโปรไว้วางใจ

มีความเชี่ยวชาญ และมีความเป็นมืออาชีพ

  • คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยองค์ความรู้ของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและนักโภชนาการเด็ก จึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น มีคุณภาพสูงสุดและเชื่อถือได้จริง
  • ผลิตโดยโรงงานที่ได้มาตรฐานระดับโลก

คุณภาพสามารถพิสูจน์ได้

  • ทุกผลิตภัณฑ์ให้สารอาหารครบถ้วนถูกต้องตามหลักวิชาการ
  • มีปริมาณสารอาหารที่ผ่านการวิเคราะห์มาแล้วว่าเหมาะสมตามช่วงวัย
  • รับรองคุณภาพและความปลอดภัยโดยสถาบันรับรองคุณภาพชั้นนำ เช่น ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางสารทรงฤทธิ์ชีวภาพเพื่อนวัตกรรมทางคลินิก (Center of Excellence in Bioactive Resources for Innovative Clinical Applications – BRICA) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เข้าใจในทุกปัญหา และความต้องการที่คุณแม่กังวล

  • เป็นแบรนด์ของคุณแม่ที่เป็นคุณหมอ จึงเข้าใจในทุกความต้องการในมุมมองของคุณแม่อย่างแท้จริง
  • เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับเด็กระดับพรีเมียม ที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณสมบัติสำคัญไว้อย่างครบถ้วน
  • ผลิตขึ้นสำหรับเด็กเอเชียโดยเฉพาะ จึงมั่นใจได้ว่าสารอาหารที่คัดสรรมา มีความเหมาะสมกับเด็ก ๆ ทุกคน
  • เป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อเสริมสร้างและแก้ไขปัญหาสำคัญในการเจริญเติบโต และพัฒนาการของลูกแต่ละวัยได้เต็มศักยภาพครบทุกด้าน
... สั่งซื้อได้ตลอด 24 ชม.
เกี่ยวกับโปรมัม
ติดต่อโปรมัม
...
...
...

โทรศัพท์: 02 114 8788

...
...

Professional Mom (Thailand) Co., Ltd. เลขที่ 117 ซอยศูนย์การค้าสาย 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000.