ความต้องการของคุณแม่ คือ ภารกิจหลักของ Promom

Promom เชื่อว่าคุณแม่ทุกคนต้องการสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกเสมอ ดังนั้น ทุกผลิตภัณฑ์ของ Promom ตอบโจทย์ความต้องการของคุณแม่ที่อยากให้ลูกมีพัฒนาการที่ดีเต็มศักยภาพครบทุกด้าน ด้วยการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยความตั้งใจของคุณแม่ที่เป็นคุณหมอ จึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการของคนเป็นแม่ครบทุกมิติ ภายใต้องค์ความรู้ของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและนักโภชนาการเด็ก ผ่านการรับรองคุณภาพจากสถาบันชั้นนำระดับประเทศ ผลิตโดยโรงงานที่มีมาตรฐาน ควบคุมคุณภาพด้วยคุณสมบัติหลักของ Promom 8 ประการ ได้แก่

 • เหมาะสมที่สุด เพราะผ่านการคิดค้นและพัฒนาอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้ได้ชนิดและปริมาณของสารอาหารที่เหมาะสมที่สุดตามความต้องการของเด็กแต่ละช่วงวัยแบบ Optimal Nutrition (ไม่มากเกินไป หรือน้อยเกินไป) ช่วยให้ลูกรักมีภาวะโภชนาการสมบูรณ์มากที่สุด
 • เชื่อถือได้จริง ผลิตภัณฑ์ได้รับการคิดค้นและพัฒนาโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและนักโภชนาการเด็ก จึงมั่นใจได้ว่ามีคุณภาพ และถูกต้องตามหลักวิชาการ
 • มีความปลอดภัย ผ่านการคัดสรรวัตถุดิบจากธรรมชาติที่มีความเป็นออร์แกนิก 100% ไม่มีการปรุงแต่งน้ำตาล และปราศจากสารก่อให้เกิดภูมิแพ้
 • ได้ประโยชน์สูงสุด ผลิตภัณฑ์ผ่านการพัฒนาให้สารอาหารอยู่ในรูปแบบที่ร่างกายของลูกรักสามารถดูดซึม นำไปใช้ได้ง่ายและรวดเร็ว
 • เหมาะสมต่อการใช้งาน เพราะออกแบบด้วยความเข้าใจ จึงพัฒนาให้เป็นอาหารเสริมที่มีรูปแบบการบริโภคสอดคล้องและช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก ๆ ในแต่ละช่วงวัย
 • พัฒนาขึ้นเพื่อเด็กเอเชียโดยเฉพาะ มีการศึกษา วิจัย และพัฒนาโดยอ้างอิงจากหลักฐานเชิงประจักษ์ทางวิทยาศาสตร์ และงานวิจัยด้านโภชนาการ ทำให้ Promom เป็นผลิตภัณฑ์เสริมสำหรับเด็กที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการและการเจริญเติบโตของเด็กเอเชียอย่างแท้จริง
 • ตอบโจทย์ความต้องการ เพราะ Promom เข้าใจความต้องการของคุณแม่ จึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความครอบคลุมทุกปัญหาสำคัญ และตอบโจทย์ความต้องการต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของลูกรัก
 • ใส่ใจในทุกรายละเอียด ไม่ว่าจะเป็น การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การออกแบบและคัดเลือกบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงาม คงทน สามารถใช้งานได้สะดวกรวดเร็ว สอดรับต่อพัฒนาการตามช่วงวัย ตลอดจนสามารถอำนวยความสะดวกในเรื่องของการขนส่งได้เป็นอย่างดี

จึงมั่นใจได้ว่า Promom จะช่วยคุณแม่ดูแลลูกรักให้ได้รับสารอาหารครบถ้วนถูกต้องตามหลักวิชาการ ช่วยให้ลูกเติบโตอย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และมีพัฒนาการเต็มศักยภาพในแบบที่ลูกเป็นได้

ความต้องการของคุณแม่ คือ ภารกิจหลักของ Promom

Promom เชื่อว่าคุณแม่ทุกคนต้องการสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกเสมอ ดังนั้น ทุกผลิตภัณฑ์ของ Promom ตอบโจทย์ความต้องการของคุณแม่ที่อยากให้ลูกมีพัฒนาการที่ดีเต็มศักยภาพครบทุกด้าน ด้วยการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยความตั้งใจของคุณแม่ที่เป็นคุณหมอ จึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการของคนเป็นแม่ครบทุกมิติ ภายใต้องค์ความรู้ของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและนักโภชนาการเด็ก ผ่านการรับรองคุณภาพจากสถาบันชั้นนำระดับประเทศ ผลิตโดยโรงงานที่มีมาตรฐาน ควบคุมคุณภาพด้วยคุณสมบัติหลักของ Promom 8 ประการ ได้แก่

 

 • เหมาะสมที่สุด เพราะผ่านการคิดค้นและพัฒนาอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้ได้ชนิดและปริมาณของสารอาหารที่เหมาะสมที่สุดตามความต้องการของเด็กแต่ละช่วงวัยแบบ Optimal Nutrition (ไม่มากเกินไป หรือน้อยเกินไป) ช่วยให้ลูกรักมีภาวะโภชนาการสมบูรณ์มากที่สุด
 • เชื่อถือได้จริง ผลิตภัณฑ์ได้รับการคิดค้นและพัฒนาโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและนักโภชนาการเด็ก จึงมั่นใจได้ว่ามีคุณภาพ และถูกต้องตามหลักวิชาการ
 • มีความปลอดภัย ผ่านการคัดสรรวัตถุดิบจากธรรมชาติที่มีความเป็นออร์แกนิก 100% ไม่มีการปรุงแต่งน้ำตาล และปราศจากสารก่อให้เกิดภูมิแพ้
 • ได้ประโยชน์สูงสุด ผลิตภัณฑ์ผ่านการพัฒนาให้สารอาหารอยู่ในรูปแบบที่ร่างกายของลูกรักสามารถดูดซึม นำไปใช้ได้ง่ายและรวดเร็ว
 • เหมาะสมต่อการใช้งาน เพราะออกแบบด้วยความเข้าใจ จึงพัฒนาให้เป็นอาหารเสริมที่มีรูปแบบการบริโภคสอดคล้องและช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก ๆ ในแต่ละช่วงวัย
 • พัฒนาขึ้นเพื่อเด็กเอเชียโดยเฉพาะ มีการศึกษา วิจัย และพัฒนาโดยอ้างอิงจากหลักฐานเชิงประจักษ์ทางวิทยาศาสตร์ และงานวิจัยด้านโภชนาการ ทำให้ Promom เป็นผลิตภัณฑ์เสริมสำหรับเด็กที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการและการเจริญเติบโตของเด็กเอเชียอย่างแท้จริง
 • ตอบโจทย์ความต้องการ เพราะ Promom เข้าใจความต้องการของคุณแม่ จึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความครอบคลุมทุกปัญหาสำคัญ และตอบโจทย์ความต้องการต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของลูกรัก
 • ใส่ใจในทุกรายละเอียด ไม่ว่าจะเป็น การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การออกแบบและคัดเลือกบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงาม คงทน สามารถใช้งานได้สะดวกรวดเร็ว สอดรับต่อพัฒนาการตามช่วงวัย ตลอดจนสามารถอำนวยความสะดวกในเรื่องของการขนส่งได้เป็นอย่างดี

จึงมั่นใจได้ว่า Promom จะช่วยคุณแม่ดูแลลูกรักให้ได้รับสารอาหารครบถ้วนถูกต้องตามหลักวิชาการ ช่วยให้ลูกเติบโตอย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และมีพัฒนาการเต็มศักยภาพในแบบที่ลูกเป็นได้

ติดตามและรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โปรโมชันและความรู้ดี ๆ ก่อนใครได้ที่นี่

ติดตาม Promom