FAQ

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Promom

Promom FAQs

Promom คือ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสําหรับเด็กระดับพรีเมียมที่คิดค้นพัฒนาจากองค์ความรู้ของทีมแพทย์เฉพาะทางและนักโภชนาการเด็ก ซึ่งจะช่วยให้คุณแม่ดูแลลูกให้ได้สารอาหารครบถ้วนอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อช่วยให้ลูกเจริญเติบโต และมีพัฒนาการ เต็มศักยภาพในทุกด้าน ทุกช่วงวัย
ผลิตภัณฑ์ของ Promom มี 2 ประเภท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ผงชงน้ำน้อย/ผงกรอกปาก และ ผลิตภัณฑ์ประเภทเจลลี่ ซึ่งประกอบไปด้วย - วิตามิน/เสริมอาหาร เพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพของน้ำนมแม่ - เสริมอาหารสําหรับเด็ก ทานน้อย เลือกทาน ทานไม่เหมาะสม - เสริมอาหารสําหรับเด็ก ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ลดการเจ็บป่วย ภูมิแพ้เป็นหวัดง่าย - เสริมอาหารสําหรับเด็ก เพื่อ smart brain & sleep quality ช่วยเสริมสร้างสมาธิการเรียนรู้ความจํา ความฉลาด - เสริมอาหารสําหรับเด็ก ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูก เพิ่มความสูง
- วิตามิน/เสริมอาหาร เพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพน้ํานมแม่ เหมาะสำหรับคุณแม่หลังคลอด - เสริมอาหารสําหรับเด็ก ประเภท ผงชงน้ำน้อยหรือผงกรอกปาก เหมาะสำหรับเด็กอายุ 6 เดือน - 1 ปี - เสริมอาหารสําหรับเด็ก ประเภท เจลลี่ เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3 ปี - 10 ปี
เพื่อแก้ปัญหากังวลใจ ไม่ว่าจะเป็นการบำรุงสมอง เสริมสมาธิ และปัญหาการพักผ่อนไม่เพียงพอ รวมไปถึงการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับเด็ก ๆ เพื่อให้สุขภาพแข็งแรงสมวัย
คุณแม่สามารถเสริมผลิตภัณฑ์ของ Promom ให้กับลูกรักพร้อมกันได้ เพื่อแก้ปัญหากังวลใจอย่างครอบคลุมไปพร้อม ๆ กัน

ติดตามและรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โปรโมชันและความรู้ดี ๆ ก่อนใครได้ที่นี่

ติดตาม Promom