FAQ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Promom

Promom คือ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสําหรับเด็กระดับพรีเมียมที่คิดค้นพัฒนาจากองค์ความรู้ของทีมแพทย์เฉพาะทางและนักโภชนาการเด็ก ซึ่งจะช่วยให้คุณแม่ดูแลลูกให้ได้สารอาหารครบถ้วนอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อช่วยให้ลูกเจริญเติบโต และมีพัฒนาการ เต็มศักยภาพในทุกด้าน ทุกช่วงวัย

ผลิตภัณฑ์ของ Promom มี 2 ประเภท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ผงชงน้ำน้อย/ผงกรอกปาก และ ผลิตภัณฑ์ประเภทเจลลี่ ซึ่งประกอบไปด้วย – วิตามิน/เสริมอาหาร เพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพของน้ำนมแม่ – เสริมอาหารสําหรับเด็ก ทานน้อย เลือกทาน ทานไม่เหมาะสม – เสริมอาหารสําหรับเด็ก ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ลดการเจ็บป่วย ภูมิแพ้เป็นหวัดง่าย – เสริมอาหารสําหรับเด็ก เพื่อ smart brain & sleep quality ช่วยเสริมสร้างสมาธิการเรียนรู้ความจํา ความฉลาด – เสริมอาหารสําหรับเด็ก ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูก เพิ่มความสูง

วิตามิน/เสริมอาหาร เพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพน้ํานมแม่ เหมาะสำหรับคุณแม่หลังคลอด – เสริมอาหารสําหรับเด็ก ประเภท ผงชงน้ำน้อยหรือผงกรอกปาก เหมาะสำหรับเด็กอายุ 6 เดือน – 1 ปี – เสริมอาหารสําหรับเด็ก ประเภท เจลลี่ เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3 ปี – 10 ปี

เพื่อแก้ปัญหากังวลใจ ไม่ว่าจะเป็นการบำรุงสมอง เสริมสมาธิ และปัญหาการพักผ่อนไม่เพียงพอ รวมไปถึงการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับเด็ก ๆ เพื่อให้สุขภาพแข็งแรงสมวัย

คุณแม่สามารถเสริมผลิตภัณฑ์ของ Promom ให้กับลูกรักพร้อมกันได้ เพื่อแก้ปัญหากังวลใจอย่างครอบคลุมไปพร้อม ๆ กัน

... สั่งซื้อได้ตลอด 24 ชม.
เกี่ยวกับโปรมัม
ติดต่อโปรมัม
...
...
...

โทรศัพท์: 02 114 8788

...
...

Professional Mom (Thailand) Co., Ltd. เลขที่ 117 ซอยศูนย์การค้าสาย 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000.