ผู้เชี่ยวชาญที่อยู่เคียงข้างคุณแม่

“ลูก” คือ ดวงใจของคุณแม่ทุกคน

การดูแลลูก มอบความรักความใส่ใจ และเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูก เพื่อให้เขาเติบโตอย่างมีคุณภาพ
มีพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกายและสติปัญญา สมบูรณ์แข็งแรง และมีความสุข คือ ภารกิจหลักที่คนเป็นแม่ทุกคนตั้งปณิธานเอาไว้

แบรนด์ Promom มีจุดเริ่มต้นจากหัวใจของคนเป็นแม่ คุณหมอผู้เป็นเจ้าของแบรนด์ ควบบทบาทสำคัญ เป็นทั้งคุณหมอและคุณแม่
จึงนำความมุ่งมั่นตั้งใจนี้มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพลูกรัก ผนวกเข้ากับองค์ความรู้จากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและนักโภชนาการเด็ก โดยมุ่งหวังให้คุณแม่ทุกคนสามารถยกระดับการดูแลลูกรักได้อย่างมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น และตอกย้ำความเชื่อที่ว่า คุณแม่ทุกคนสามารถเป็นคุณแม่มือโปรที่สามารถดูแลลูกได้อย่างมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นในทุก ๆ วัน และเป็นแรงผลักดันสำคัญที่จะช่วยให้ลูกรักสามารถเติบโตไปสู่จุดหมายที่ลูกทำได้อย่างเต็มศักยภาพ

เพราะ “วัยเด็ก” คือ ช่วงเวลาที่สำคัญที่สุด ที่กำหนดอนาคตของลูกไปตลอดชีวิต

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับเด็กระดับพรีเมียม (Kids Supplement)  Promom ผ่านการรับรองจากสถาบันรับรองคุณภาพชั้นนำ อาทิ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางสารทรงฤทธิ์ชีวภาพเพื่อนวัตกรรมทางคลินิก (Center of Excellence in Bioactive Resources for Innovative Clinical Applications – BRICA) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณแม่จึงมั่นใจได้ในประสิทธิภาพและคุณประโยชน์ที่ลูกจะได้รับว่าเหมาะสมกับช่วงวัย มีสารอาหารสำคัญที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต และเสริมสร้างพัฒนาการรอบด้านในช่วงเวลาทองนี้ รู้สึกอุ่นใจเหมือนมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและนักโภชนาการเด็กมาคอยดูแลลูกรักอย่างใกล้ชิด

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมระดับพรีเมียม Promom ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบทุกโจทย์ความต้องการของคุณแม่ที่มีความแตกต่างกันได้อย่างครบถ้วน ได้แก่

  • วิตามินและอาหารเสริม เพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพน้ำนม สำหรับคุณแม่ที่กำลังอยู่ในช่วงให้นมบุตร
  • อาหารเสริมสำหรับเด็กทานยาก ทานน้อย หรือเลือกรับประทาน ช่วยให้ลูกรักได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตครบถ้วนตามหลักโภชนาการ
  • อาหารเสริมสำหรับเด็ก เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ลดการเจ็บป่วย ลดอาการภูมิแพ้ หรือเป็นหวัดง่าย
  • อาหารเสริมสำหรับเด็ก เพื่อเสริมสร้างสมาธิ การเรียนรู้ ความจำ
  • อาหารเสริมสำหรับเด็ก เพื่อช่วยเสริสร้างความแข็งแรงของกระดูก และเพิ่มความสูง

ผลิตภัณฑ์ Promom ผ่านการคิดค้นและพัฒนาโดยทีมแพทย์ผู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและนักโภชนาการเด็ก ภายใต้พันธกิจสำคัญ 8 ประการ ได้แก่

ผู้เชี่ยวชาญที่อยู่เคียงข้างคุณแม่

มีความปลอดภัย

ผ่านการคัดสรรวัตถุดิบจากธรรมชาติที่มีความเป็นออร์แกนิก 100% ไม่มีการปรุงแต่งน้ำตาล และปราศจากสารก่อให้เกิดภูมิแพ้

ผู้เชี่ยวชาญที่อยู่เคียงข้างคุณแม่

เชื่อถือได้จริง

ผลิตภัณฑ์ได้รับการคิดค้นและพัฒนาโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและนักโภชนาการเด็ก จึงมั่นใจได้ว่ามีคุณภาพ และถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผู้เชี่ยวชาญที่อยู่เคียงข้างคุณแม่

เหมาะสมที่สุด

เพราะผ่านการคิดค้นและพัฒนาอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้ได้ชนิดและปริมาณของสารอาหารที่เหมาะสมที่สุดตามความต้องการของเด็กแต่ละช่วงวัยแบบ Optimal Nutrition (ไม่มากเกินไป หรือน้อยเกินไป) ช่วยให้ลูกรักมีภาวะโภชนาการสมบูรณ์มากที่สุด

ผู้เชี่ยวชาญที่อยู่เคียงข้างคุณแม่

ได้ประโยชน์สูงสุด

ผลิตภัณฑ์ผ่านการพัฒนาให้สารอาหารอยู่ในรูปแบบที่ร่างกายของลูกรักสามารถดูดซึมนำไปใช้ได้ง่ายและรวดเร็ว

ผู้เชี่ยวชาญที่อยู่เคียงข้างคุณแม่

เหมาะสมต่อการใช้งาน

เพราะออกแบบด้วยความเข้าใจ จึงพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมที่มีรูปแบบการบริโภคสอดคล้องและช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก ๆ ในแต่ละช่วงวัย

ผู้เชี่ยวชาญที่อยู่เคียงข้างคุณแม่

พัฒนาขึ้นสำหรับเด็กเอเชียโดยเฉพาะ

พัฒนาขึ้นเพื่อเด็กเอเชียโดยเฉพาะมีการศึกษา วิจัย และพัฒนาโดยอ้างอิงจากหลักฐานเชิงประจักษ์ทางวิทยาศาสตร์ และงานวิจัยด้านโภชนาการ ทำให้ Promom เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับเด็กที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการและการเจริญเติบโตของเด็กเอเชียอย่างแท้จริง

ผู้เชี่ยวชาญที่อยู่เคียงข้างคุณแม่

ตอบโจทย์ความต้องการ

เพราะ Promom เข้าใจความต้องการของคุณแม่ จึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความครอบคลุมทุกปัญหาสำคัญตอบโจทย์ความต้องการต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของลูกรัก

ผู้เชี่ยวชาญที่อยู่เคียงข้างคุณแม่

ใส่ใจในทุกรายละเอียด

ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การออกแบบและคัดเลือกบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงาม คงทน สามารถใช้งานได้สะดวกสอดรับกับพัฒนาการตามช่วงวัย ตลอดจนสามารถอำนวยความสะดวกในเรื่องของการขนส่งได้เป็นอย่างดี

ด้วยปณิธานทั้งหมดนี้ Promom จึงเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับเด็กระดับพรีเมียม ที่ใส่ใจลูกรักในฐานะผู้เชี่ยวชาญ คอยอยู่เคียงข้างทุกพัฒนาการและการเติบโตอย่างมีคุณภาพของลูกรักในทุก ๆ วัน

... สั่งซื้อได้ตลอด 24 ชม.
เกี่ยวกับโปรมัม
ติดต่อโปรมัม
...
...
...

โทรศัพท์: 02 114 8788

...
...

Professional Mom (Thailand) Co., Ltd. เลขที่ 117 ซอยศูนย์การค้าสาย 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000.