ปอดอักเสบในเด็ก สังเกตอย่างไร ลูกหายใจหอบเหนื่อย อันตรายหรือไม่

เรื่องราวดีๆจาก Promom สำหรับคุณแม่และลูกน้อย

อาการปอดอักเสบในเด็ก

หลายคนทราบกันดีอยู่แล้วว่าโรคปอดอักเสบนั้นอันตรายและมีความร้ายแรงมากแค่ไหน และคงไม่มีใครอยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นกับลูกของเราอย่างแน่นอน ดังนั้น เราจะพาคุณพ่อคุณแม่ไปทำความรู้จักโรคนี้ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อจะได้ป้องกันและหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดขึ้นกับลูกของเราในวันข้างหน้า


ปอดอักเสบ คืออะไร?

ปอดอักเสบ หรือหลายคนรู้จักอีกชื่อหนึ่งที่เรียกว่า ปอดบวม เป็นภาวะที่มีการอักเสบเกิดขึ้นที่เนื้อปอดในบริเวณหลอดลมฝอยส่วนปลาย ถุงลม และเนื้อเยื่อรอบถุงลม โดยเกิดขึ้นจากการติดเชื้อแบคทีเรียและไวรัส เช่น วัณโรค หรือเชื้อรา โรคปอดอักเสบพบได้บ่อยในเด็กเล็กที่มีอายุน้อยกว่า 1 ปี รวมไปถึงเด็กที่มีความพิการแต่กำเนิด คลอดก่อนกำหนด น้ำหนักตัวน้อยกว่าเกณฑ์ เป็นโรคหัวใจ มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือมีภาวะขาดอาหาร ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดโรคแทรกซ้อนที่อาจทำให้เสียชีวิตได้ โดยข้อมูลจากองค์กรอนามัยโรคพบว่า โรคปอดอักเสบเป็นหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เด็กเสียชีวิต และจากสถิติพบว่า เด็กที่เสียชีวิตจากโรคปอดอักเสบ มีอายุน้อยกว่า 5 ปี มากถึง 15% เลยทีเดียว


สาเหตุของโรคปอดอักเสบในเด็ก

โรคปอดอักเสบในเด็ก เกิดขึ้นได้จาก 2 สาเหตุหลัก ดังนี้

 • ปอดอักเสบจากการติดเชื้อ โดยส่วนใหญ่แล้วเกิดขึ้นจากเชื้อไวรัสและแบคทีเรียที่พบได้บ่อยในเด็ก คือ เชื้อไมโครพลาสม่า (Mycoplasma pneumoniae) เชื้อนิวโมคอคคัส (Streptococcus pneumoniae) และเชื้อฮิบ (Haemophilus influenzae type B) ส่วนเชื้อไวรัสที่พบได้บ่อยในเด็ก คือ ไข้หวัดใหญ่ RSV และ hMPV เป็นต้น
 • ปอดอักเสบที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ เช่น การสูดดมสารระคายเคืองเข้าไป การสูดดมฝุ่นที่เป็นมลพิษ หรือการสำลักอาหาร เป็นต้น


อาการปอดอักเสบเป็นอย่างไร

โดยอาการของโรคปอดอักเสบของผู้ป่วยแต่ละคนจะมีอาการที่แตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับเชื้อโรคที่เป็นตัวต้นเหตุ ระดับความรุนแรงของโรค ตลอดจนถึงอายุของผู้ป่วย แต่อาการส่วนใหญ่ที่ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบมักเกิดขึ้น มีดังนี้

 • มีไข้ ไอ หายใจเหนื่อย หายใจลำบาก หายใจเร็ว หายใจดัง ดูดนมลำบาก มีปีกจมูกบาน ในขณะที่หายใจมีชายโครงหรือหน้าอกบุ๋มและอาจมีอาการปากเขียว
 • เด็กบางรายอาจมีอาการร้องกวน งอแงมากกว่าปกติ และกระสับกระส่าย
 • สำหรับอาการของเด็กเล็ก มักไม่มีลักษณะเฉพาะ อาจมีไข้หรือไม่มีไข้ก็ได้ หรือมีอาการอาเจียน ซึม และไม่ยอมกินนม
 • ส่วนเด็กโต จะมีอาการเจ็บที่หน้าอกตลอดเวลาที่หายใจเข้าออก


อาการโรคปอดอักเสบในเด็กที่พ่อและแม่ควรสังเกต

สำหรับอาการของโรคปอดอักเสบหรือปอดบวม ที่คุณพ่อคุณแม่อาจสงสัยว่า จะรู้ได้อย่างไรว่าลูกของเราเป็นโรคนี้ สิ่งแรก คือ การหมั่นสังเกตดูอาการของลูกอย่างใกล้ชิดว่า มีไข้ ไอ หายใจเร็ว หายใจลำบาก หายใจแรง หรือหอบเหนื่อย หากมีอาการหลอดลมในปอดตีบ ก็จะทำให้เกิดเสียงหายใจดังวี๊ด ส่วนในเด็กบางรายที่มีอาการขั้นรุนแรงอาจทำให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันได้ รวมทั้งการหายใจลำบากติดขัดเป็นเวลานานจะทำให้เด็กขาดออกซิเจนจนเริ่มซึม และหมดสติได้ในที่สุด


วิธีการรักษาโรคปอดอักเสบ

ในปัจจุบันแนวทางการรักษาโรคปอดอักเสบ ขึ้นอยู่กับเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุ ระดับความรุนแรงของโรค และอายุของผู้ป่วย โดยสามารถแบ่งวิธีการรักษาออกเป็น 2 ส่วน คือการรักษาตามชนิดของเชื้อ และการรักษาโดยวิธีทั่วไป


การรักษาตามชนิดของเชื้อ

การรักษาโรคปอดอักเสบที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อไวรัสจะไม่มียารักษาเฉพาะ การรักษาส่วนใหญ่จะเป็นการรักษาตามอาการ และการบำบัดรักษาทางระบบหายใจ เช่น การดูดเสมหะ การเคาะปอด ส่วนกรณีที่ตรวจพบการติดเชื้อจากไวรัสที่มียารักษาเฉพาะ เช่น ไวรัสไข้หวัดใหญ่ แพทย์จะทำการพิจารณาให้ยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ร่วมด้วย และการติดเชื้อจากแบคทีเรียจะรักษาด้วยการให้ยาปฏิชีวนะที่เหมาะสมกับเชื้อแบคทีเรียแต่ละชนิด


การรักษาโดยวิธีทั่วไปของโรคปอดอักเสบ

 • พ่อและแม่ควรให้ลูกดื่มน้ำให้เพียงพอ หากมีอาการรุนแรงหรือมีภาวะขาดน้ำแพทย์จะพิจารณาให้สารน้ำทางเส้นเลือด 
 • ให้ออกซิเจนเพื่อให้ร่างกายได้รับปริมาณออกซิเจนที่เพียงพอ
 • ให้ยาขยายหลอดลมสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะหลอดลมตีบ
 • กายภาพบำบัดปอดเพื่อให้ขับเสมหะได้ดีและไม่เกิดการอุดตัน
 • รักษาตามอาการ เช่น ให้ยาแก้ปวด ยาลดไข้ หรือยาละลายเสมหะ เป็นต้น


วิธีป้องกันลูกให้ห่างไกลจากโรคปอดอักเสบ

โรคปอดอักเสบหรือปอดบวมสามารถติดต่อกันได้ง่ายผ่านการหายใจและทำให้เชื้อโรคสามารถเข้าปอดได้โดยตรง รวมทั้งผู้ป่วยที่เป็นโรคปอดอักเสบก็สามารถแพร่เชื้อได้เช่นเดียวกัน ดังนั้น พ่อและแม่จะต้องพึงระวังมากเป็นพิเศษ มาดูกันว่าวิธีการปกป้องลูกน้อยให้ห่างไกลจากโรคปอดอักเสบมีอะไรบ้าง

 • หลีกเลี่ยงควันบุหรี่ ควันไฟ ควันจากท่อไอเสียรถยนต์ ฝุ่นละอองต่าง ๆ หรืออากาศหนาว
 • หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีผู้คนแออัด เช่น ศูนย์การค้า โรงภาพยนตร์ หรือสนามกีฬา
 • ไม่ควรให้เด็กที่อายุน้อยกว่า 1 ปี หรือผู้ที่สุขภาพไม่แข็งแรงอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย
 • ควรฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
 • ควรฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรค IPD (Invasive Pneumococcal Disease) โรครุนแรงที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus pneumonia ที่เกิดโรคปอดอักเสบได้ เมื่อฉีดวัคซีนชนิดนี้เข้าไปจะช่วยลดความรุนแรงของโรคและสามารถป้องกันโรคได้เป็นอย่างดี


อย่างไรก็ตาม การดูแลลูกน้อยให้ดื่มนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรก รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่เมื่อถึงวัยที่เหมาะสม พาลูกเข้ารับวัคซีนอย่างครบถ้วน ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ หรือสอนให้ลูกได้รู้จักการดูแลสุขอนามัยที่ดีให้กับตัวเอง ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยให้ลูกห่างไกลจากโรคปอดอักเสบได้


นอกจากนี้ การเลือกเสริมภูมิคุ้มกันด้วยอาหารเสริมเพิ่มภูมิคุ้มกัน ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถช่วยเสริมเกราะป้องกันร่างกายให้ลูกได้ ด้วยการเลือกอาหารเสริมสำหรับเด็กที่มีส่วนประกอบของโพรไบโอติกส์สายพันธุ์ที่ช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน และพรีไบโอติกส์ที่เป็นอาหารของโพรไบโอติกส์ นอกจากนี้ หากมีสารอาหารจากธรรมชาติที่มีสรรพคุณช่วยเสริมเกราะภูมิคุ้มกัน อย่าง เอลเดอร์เบอร์รี หรือเบต้ากลูแคน ที่ช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน รวมทั้งวิตามินและแร่ธาตุอื่น ๆ ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ที่ผ่านการคิดค้นและพัฒนาจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและนักโภชนาการเด็ก ก็จะช่วยให้ลูกรักได้รับประโยชน์อย่างเหมาะสมมากที่สุด


บทความที่คุณแม่ควรอ่านเพิ่มเติม

– ภูมิแพ้อากาศในเด็ก พ่อและแม่ควรดูแลลูกอย่างไรบ้าง ทานอะไรช่วยป้องกันอาการแพ้อากาศ

อาการปอดอักเสบในเด็ก
Promom ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับเด็ก

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจาก Promom

Promom ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับเด็ก

Nutri Plus 41&42 เพิ่มน้ำนมแม่

สำหรับคุณแม่หลังคลอด จัดส่งฟรี

Promom ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับเด็ก

Multi-IMMU 24+ (เด็กโต) ลดภูมิแพ้

สำหรับเด็กอายุ 3 ปีขึ้นไป จัดส่งฟรี

Promom ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับเด็ก

Multi-IMMU 24 (เด็กเล็ก) ลดภูมิแพ้

สำหรับเด็กอายุ 1 ปีขึ้นไป จัดส่งฟรี

Promom ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับเด็ก

DHA Probio 9+ (เด็กโต) พัฒนาสมอง

สำหรับเด็กอายุ 3 ปีขึ้นไป จัดส่งฟรี

Promom ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับเด็ก

DHA Probio 9 (เด็กเล็ก) พัฒนาสมอง

สำหรับเด็กอายุ 1 ปีขึ้นไป จัดส่งฟรี

Promom ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับเด็ก

Cal-D-KII 6+ เพิ่มความสูง

สำหรับเด็กอายุ 3 ปีขึ้นไป จัดส่งฟรี

แหล่งข้อมูล

... สั่งซื้อได้ตลอด 24 ชม.
เกี่ยวกับโปรมัม
ติดต่อโปรมัม
...
...
...

โทรศัพท์: 02 114 8788

...
...

Professional Mom (Thailand) Co., Ltd. เลขที่ 117 ซอยศูนย์การค้าสาย 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000.