อยากให้ลูกฉลาด ต้องรู้จัก IQ และ EQ ตัวช่วยดี ๆ ที่จะทำให้ลูกรักเข้าใกล้ความสำเร็จมากยิ่งขึ้น

เรื่องราวดีๆจาก Promom สำหรับคุณแม่และลูกน้อย

พัฒนา iq eq

ความสำเร็จจากสมองที่ชาญฉลาด นอกจากจะเป็นสิ่งที่ติดตัวมาจากพันธุกรรมตั้งแต่กำเนิดแล้ว การเลี้ยงดูที่ดี การเสริมสร้างโภชนาที่ส่งเสริมการทำงานของสมอง รวมไปถึงการช่วยกระตุ้นและเสริมพัฒนาการด้วยวิธีที่เหมาะสม ล้วนเป็นปัจจัยที่ช่วยทำให้เด็ก ๆ เติบโตและพัฒนาทักษะต่าง ๆ โดยเฉพาะ IQ และ EQ ได้อย่างมีคุณภาพ


วันนี้เราจึงอยากจะพาคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านมาทำความรู้จักกับ IQ และ EQ ความฉลาดทั้ง 2 ด้านที่จะช่วยส่งเสริมให้ลูกรักของคุณพ่อคุณแม่เข้าใกล้ความสำเร็จได้มากยิ่งขึ้น


IQ และ EQ คืออะไร

คุณพ่อคุณแม่หลาย ๆ ท่านอาจเคยได้ยินคำว่า IQ และ EQ กันมาบ้างแล้ว แต่บางท่านอาจจะยังไม่ทราบถึงความหมายของทั้งคำนี้ โดย IQ และ EQ นั้นถือเป็นชื่อเรียกของความฉลาดทั้งคู่ ซึ่งมีความหมายดังนี้

 • IQ หรือ Intelligence Quotient คือ ความฉลาดและความสามารถของปัญญา ในการคิด วิเคราะห์ ใช้ตรรกะ รวมไปถึงการคำนวณและการเชื่อมโยง

 • EQ หรือ Emotional Quotient คือ ความฉลาดทางอารมณ์ ในการรู้จักควบคุมอารมณ์ของตัวเอง ความสามารถในการเข้าใจและรับรู้อารมณ์ของคนรอบตัว เพื่อปรับและควบคุมอารมณ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้น ๆ


ความแตกต่างระหว่าง IQ และ EQ

ความแตกต่างระหว่าง IQ และ EQ หากเทียบกันแล้ว ทั้ง 2 อย่าง เป็นนิยามของความฉลาดที่แตกต่างกันออกไป โดย IQ นั้นสามารถวัดระดับความสามารถได้ ต่างกับ EQ ที่ไม่สามารถวัดระดับความสามารถได้


นอกจากนี้ IQ ยังถือเป็นความสามารถที่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิด ซึ่งระดับของ IQ อาจมีการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขได้ไม่เท่ากับ EQ เนื่องจาก EQ นั้นจะสามารถพัฒนา ปรับเปลี่ยน และเรียนรู้เพิ่มเติมได้ แม้ IQ และ EQ จะมีความสามารถแตกต่างกัน แต่ถือเป็นสิ่งที่เด็ก ๆ ทุกคนต้องมีมากน้อยแตกต่างกันออกไป เพราะทักษะทั้ง 2 อย่างนี้เมื่อทำงานร่วมกันก็จะทำให้สมองของเด็ก ๆ ได้พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ


IQ และ EQ สําคัญอย่างไร

IQ และ EQ มีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตของเด็ก ๆ เป็นอย่างมาก หากเด็ก ๆ มี IQ อยู่ในระดับที่ดีพอในการคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้วยการตัดสินใจที่รอบคอบ ซึ่งกระบวนการนี้หากเกิดขึ้นไปพร้อม ๆ กับ EQ ที่จะทำการวิเคราะห์อารมณ์ และทำความเข้าใจผู้อื่นไปพร้อม ๆ กับอารมณ์ของตัวเอง ก็จะช่วยจัดการปัญหา และความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้การทำงานของ IQ และ EQ ยังช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใกล้ความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายของตัวเองได้ดีมากยิ่งขึ้น


บทบาทของพ่อแม่ในการพัฒนา IQ และ EQ ของลูกรัก

การพัฒนาทักษะนี้สามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่ช่วงคุณแม่เริ่มตั้งครรภ์ การพัฒนาสมองถือเป็นวิธีสำคัญในการพัฒนาทักษะดังกล่าว เพื่อให้ทารกในครรภ์มีพื้นฐานสมองที่ดี และมีการเจริญเติบโตที่สมวัย คุณแม่ตั้งครรภ์ควรเลี่ยงหลีกการดื่มแอลกอฮอล์และคาเฟอีน ไม่สูบบุหรี่ และเพิ่มความระมัดระวังในการรับประทานอาหารมากยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ควรเสริมอาหารที่มีสารอาหารสมองต่าง ๆ เช่น โอเมก้า 369 โฟเลต ธาตุเหล็ก ไอโอดิน วิตามินบี 12 เป็นต้น ซึ่งถือเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อพัฒนาการสมองของทารกในครรภ์


เมื่อทารกคลอดออกมาแล้ว คุณพ่อคุณแม่ควรทุ่มเทดูแลมอบความรักความใส่ใจ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม โดยสิ่งสำคัญที่สุด คือ การพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างลูกรักและคุณพ่อคุณแม่ เด็ก ๆ สามารถพัฒนา IQ และ EQ จากประสบการณ์ที่ได้พบเจอ และคุณครูคนแรกที่จะสอนให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัวก็คือคุณพ่อคุณแม่ ดังนั้น คุณพ่อคุณแม่เองจำเป็นต้องคอยสังเกตลูกรัก รับฟังความคิดเห็นของเด็ก ๆ และไม่มองข้ามความรู้สึกต่าง ๆ ที่เด็ก ๆ แสดงออกมา


โภชนาการที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการ IQ และ EQ

นอกจากการดูแลตัวเองระหว่างการตั้งครรภ์ รวมไปถึงการพูดคุยเพื่อรับฟังและสังเกตพฤติกรรมของลูกรักจะเป็นตัวกระตุ้นและพัฒนาทักษะของลูก ยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้สมองและร่างกายของลูกรักพัฒนาไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมายิ่งขึ้น นั่นคือ โภชนาการที่เหมาะสมตามวัย


คุณพ่อคุณแม่ควรเลือกเสริมอาหารที่มีโยชน์แก่ลูกรัก เป็นอาหารที่อุดมไปด้วยประโยชน์ครบถ้วนตามหลักโภชนาการ และเน้นเสริมสารอาหารที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาระบบประสาทและสมอง ได้แก่ วิตามิน แร่ธาตุ DHA เช่น อาหารจำพวกปลา ธัญพืช รวมไปถึงอาหารที่มีธาตุเหล็ก (Fe) สูง ก็จะช่วยเสริมสร้างร่างกายและสมองของเด็ก ๆ ได้เป็นอย่างดี


นอกจากนี้การพักผ่อนให้เพียงพอยังเป็นสิ่งสำคัญในวัยเด็ก คุณแม่สามารถเพิ่มคุณภาพในการนอนของเด็ก ๆ ได้ด้วยการควบคุมปัจจัยที่ช่วยให้ลูกนอนหลับสนิท และดูแลให้ลูกเข้านอนในช่วงเวลาที่ระบบประสาท สมอง และร่างกายทำงาน โดยเฉพาะในช่วงที่ โกรทฮอร์โมน ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่จำเป็นของเด็กวัยกำลังโตหลั่งออกมา ก็จะยิ่งช่วยทำให้ร่างกายและสมองของลูกรักพัฒนาได้อย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น


อย่างไรก็ตาม นอกจาก IQ และ EQ ยังมีความฉลาดในด้านอื่น ๆ อีกมากมายที่เป็นตัวชี้วัดความฉลาดในด้านอื่น ๆ หากคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนให้ลูกรักทำความเข้าใจ และศึกษาความฉลาดด้านอื่น ๆ เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นตามความสนใจ เช่น ความฉลาดทางการสร้างสรรค์ (CQ) ความฉลาดในการเล่น (PQ) ความฉลาดในการแก้ปัญหา (AQ) และอื่น ๆ ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาทักษะอื่น ๆ รอบด้านให้กับลูกรักได้อย่างมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

พัฒนา iq eq
Promom ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับเด็ก

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจาก Promom

Promom ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับเด็ก

Nutri Plus 41&42 เพิ่มน้ำนมแม่

สำหรับคุณแม่หลังคลอด จัดส่งฟรี

Promom ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับเด็ก

Multi-IMMU 24+ (เด็กโต) ลดภูมิแพ้

สำหรับเด็กอายุ 3 ปีขึ้นไป จัดส่งฟรี

Promom ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับเด็ก

Multi-IMMU 24 (เด็กเล็ก) ลดภูมิแพ้

สำหรับเด็กอายุ 1 ปีขึ้นไป จัดส่งฟรี

Promom ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับเด็ก

DHA Probio 9+ (เด็กโต) พัฒนาสมอง

สำหรับเด็กอายุ 3 ปีขึ้นไป จัดส่งฟรี

Promom ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับเด็ก

DHA Probio 9 (เด็กเล็ก) พัฒนาสมอง

สำหรับเด็กอายุ 1 ปีขึ้นไป จัดส่งฟรี

Promom ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับเด็ก

Cal-D-KII 6+ เพิ่มความสูง

สำหรับเด็กอายุ 3 ปีขึ้นไป จัดส่งฟรี

แหล่งข้อมูล

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • ... สั่งซื้อได้ตลอด 24 ชม.
  เกี่ยวกับโปรมัม
  ติดต่อโปรมัม
  ...
  ...
  ...

  โทรศัพท์: 02 114 8788

  ...
  ...

  Professional Mom (Thailand) Co., Ltd. เลขที่ 117 ซอยศูนย์การค้าสาย 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000.