ทดสอบไอคิวลูกได้ที่ไหน มีประโยชน์อย่างไรกับลูกรัก

เรื่องราวดีๆจาก Promom สำหรับคุณแม่และลูกน้อย

ทดสอบไอคิวลูกได้ที่ไหน แบบทดสอบไอคิวฟรี

IQ (Intelligence Quotient) คือ ความฉลาดทางสติปัญญา เป็นความสามารถในการคิด วิเคราะห์ การคำนวณ และการใช้เหตุผล แล้วจะมีวิธีทดสอบไอคิวอย่างไร มีประโยชน์อย่างไร มาติดตามกันค่ะ


การทดสอบไอคิว จะช่วยให้พ่อแม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับสติปัญญา ความพร้อมในการเรียนรู้ของลูก หรือบางกรณียังช่วยในการวางแผนเพื่อปูทางสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของลูก และช่วยให้มีแนวทางวางแผนการเรียนรู้ที่เหมาะสมให้แก่ลูก โดยที่ไม่ฝืนความสามารถของลูกจนเกินไป ซึ่งจะเป็นผลดีมากกว่าการบังคับให้ลูกเรียนทุกอย่าง โดยที่ลูกอาจจะไม่ชอบ หรือไม่สามารถทำออกมาได้ดี แล้วก็จะเกิดความเครียดและความกดดันในที่สุด


ทดสอบไอคิวได้ที่ไหน

การตรวจวัดระดับ IQ มีให้บริการทั้งในโรงพยาบาลของรัฐบาลและเอกชน ซึ่งแต่ละแห่งจะมีค่าใช้จ่ายมากน้อยแตกต่างกัน แต่สำหรับครอบครัวไหนอยู่ในกรุงเทพฯ หรือและปริมณฑลที่มีความประสงค์จะพาลูกวัยเรียนไปตรวจวัด IQ สามารถเดินทางไปที่ คลินิกเด็กและวัยรุ่น สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ที่นั่นมีบริการที่ค่อนข้างมีความสะดวก โดยเริ่มต้นจากดาวน์โหลดแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ กรอกประวัติผู้เข้ารับการประเมิน แล้วส่งผ่านอีเมล จากนั้นภายใน 1 – 2 วัน จะมีคุณพยาบาลติดต่อนัดหมายวันเวลาในการทดสอบ IQ ซึ่งระยะเวลาในการรอคอยประมาณ 2 สัปดาห์


แบบทดสอบวัดไอคิวฟรี

สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่อยากให้ลูกทำแบบทดสอบวัดไอคิวฟรี สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์นี้ได้เลยค่ะ คลิก


เกณฑ์ของระดับ IQ 

การวัดความฉลาดทางปัญญา (IQ) ช่วยบอกให้ทราบถึงความสามารถเด่น หรือความบกพร่องในการกระทำบางสิ่งบางอย่าง บ่งบอกถึงลักษณะเฉพาะตัววิธีการคิดแก้ปัญหา การตัดสินใจ และวิธีการทำงานรวมทั้งบอกถึงความผิดปกติบางประการได้ โดยสามารถเริ่มวัดได้ตั้งแต่อายุ 2 – 70 ปี โดยมีเกณฑ์ชี้วัด ดังนี้

  • 140 คะแนนขึ้นไป อัจฉริยะ ฉลาดมากที่สุด (Very Superior)
  • 120 – 139 คะแนน ฉลาดมาก (Superior)
  • 110 – 119 คะแนน ฉลาดกว่าระดับปกติ (Higher Average)
  • 90 – 109 คะแนน ฉลาดปานกลาง หรือระดับปกติ (Average)
  • 80 – 89 คะแนน ต่ำกว่าปกติ (Low Average)
  • 70 – 79 คะแนน คาบเส้นปัญญาอ่อน (Borderline Mental Retardation)
  • ต่ำกว่า 70 คะแนน ปัญญาอ่อน (Mental Retardation)

หากพ่อแม่พบว่าลูกมีความฉลาดที่ต่ำกว่าเกณฑ์ข้างต้น ควรพาลูกไปปรึกษาแพทย์ เพื่อหาแนวทางการรักษาต่อไป


ปัจจัยเกี่ยวกับ ความฉลาด (IQ) ของลูกรัก

เด็กแต่ละคนล้วนมีความฉลาดแตกต่างกัน โดยเฉพาะความฉลาดด้านสติปัญญา (IQ) ซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งที่ถูกกำหนดมาตั้งแต่กำเนิด โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น พันธุกรรมของพ่อแม่ การบำรุงครรภ์ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงก่อนคลอด การเลี้ยงลูกหลังคลอด การได้รับสารอาหารและโภชนาการระหว่างเจริญเติบโตในช่วง 3 ขวบปีแรก รวมไปถึงสภาพแวดล้อมการเลี้ยงดูก็เป็นส่วนสำคัญในการกำหนด IQ ของลูกได้ด้วย


เสริม IQ ให้ลูกรัก ตั้งแต่แรกเริ่ม ด้วยอาหารสมองที่มีคุณภาพ

หนึ่งในสารอาหารสำคัญสำหรับการพัฒนาสมองที่เรารู้จักกันดี นั่นคือ ดีเอชเอ (DHA) ซึ่งผลการศึกษาทางการแพทย์ ระบุไว้ว่า 40% ของกรดไขมันในสมอง และ 60% ของกรดไขมันในประสาทตา ก็คือ ดีเอชเอ (DHA) ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของปลายประสาท ซึ่งทำหน้าที่ถ่ายทอดสัญญาณและส่งผ่านข้อมูลระหว่างเซลล์สมองด้วยกัน จึงได้ชื่อว่าเป็นสารอาหารบำรุงสมองที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาสมองของเด็ก โดยเฉพาะในช่วง 3 ขวบปีแรกที่สมองมีการพัฒนาสูงสุด ซึ่งย่อมมีผลต่อความฉลาดและการเรียนรู้ของลูกไปตลอดชีวิต


ดีเอชเอ (DHA) เป็นกรดไขมันชนิดหนึ่งที่ร่างกายไม่สามารถผลิตขึ้นมาได้เอง พบมากในอาหารทะเลที่มีไขมันสูง เช่น แซลมอน ปลาเทราต์ หรือปลาแอนโชวี่ เนื้อสัตว์ อาหารที่ทำจากนม หรืออาหารเสริมจำพวกน้ำมันปลาที่มีกรดไขมันโอเมก้า 3 แต่ดีเอชเอทั่วไปอาจมีการปนเปื้อนของโลหะหนัก ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคุณแม่และทารกที่ทานนมแม่ หรือเด็กวัยที่สามารถทานอาหารเสริมดีเอชเอ ดังนั้น หากคุณแม่กำลังมองหาดีเอชเอที่ดีและปลอดภัยสำหรับลูก ควรเจาะจงเลือกดีเอชเอที่ปราศจากการปนเปื้อน จะดีกับลูกที่สุด


นอกจากนี้ ก็ยังมีอาหารสมองอื่น ๆ เมื่อหากเสริมร่วมกับ DHA ก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของพัฒนาการสมองมากยิ่งขึ้น ได้แก่ SunActive Fe ธาตุเหล็กที่มีเทคโนโลยีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมของร่างกาย ช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของ 1st brain ทั้งระบบประสาท สมอง ความจำ และสติปัญญา ร่วมกับ โพรไบโอติกส์ จำนวน 5 ชนิด Lactobacillus casei, Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium breve, Bacillus Coagulans, Lactobacillus gasseri ช่วยเสริมสร้างการทำงานของ 2nd brain หรือ ลำไส้ ช่วยผลิตสารสื่อประสาทส่งกลับไปยังสมองส่วนที่หนึ่ง เพื่อพัฒนาสมอง และ SunTheanine กรดอะมิโนจำเป็นจากธรรมชาติ เป็นต้น


เมื่อเด็กเกิดมาแล้วได้รับการเลี้ยงดูอย่างมีคุณภาพ อยู่ในภาวะแวดล้อมที่เหมาะกับการเจริญเติบโต ได้รับความรักและความอบอุ่นจากครอบครัว รวมทั้งได้รับสารอาหารบำรุงสมอง และโภชนาการอย่างสมวัย ก็เป็นการส่วนเสริมสำคัญทำให้เด็กได้มีพัฒนาการที่ดี และยังเป็นตัวช่วยส่งเสริมทำให้เด็กมีความฉลาดด้านสติปัญญาดี ไอคิวสูง และมีพัฒนาการด้านอื่น ๆ อย่างครบถ้วนอีกด้วย


บทความที่ควรอ่านต่อ

อยากให้ลูกฉลาด ต้องรู้จัก IQ และ EQ ตัวช่วยดี ๆ ที่จะทำให้ลูกรักเข้าใกล้ความสำเร็จมากยิ่งขึ้น

อยากให้ลูกฉลาด ไอคิวดี ต้องทำอย่างไร มีวิธีไหนช่วยให้ลูกเรียนเก่ง?

10 เทคนิค ทำยังไงให้ลูกเรียนเก่ง คำถามยอดฮิตของเหล่าคุณ

ทดสอบไอคิวลูกได้ที่ไหน แบบทดสอบไอคิวฟรี
Promom ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับเด็ก

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจาก Promom

Promom ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับเด็ก

Nutri Plus 41&42 เพิ่มน้ำนมแม่

สำหรับคุณแม่หลังคลอด จัดส่งฟรี

Promom ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับเด็ก

Multi-IMMU 24+ (เด็กโต) ลดภูมิแพ้

สำหรับเด็กอายุ 3 ปีขึ้นไป จัดส่งฟรี

Promom ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับเด็ก

Multi-IMMU 24 (เด็กเล็ก) ลดภูมิแพ้

สำหรับเด็กอายุ 1 ปีขึ้นไป จัดส่งฟรี

Promom ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับเด็ก

DHA Probio 9+ (เด็กโต) พัฒนาสมอง

สำหรับเด็กอายุ 3 ปีขึ้นไป จัดส่งฟรี

Promom ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับเด็ก

DHA Probio 9 (เด็กเล็ก) พัฒนาสมอง

สำหรับเด็กอายุ 1 ปีขึ้นไป จัดส่งฟรี

Promom ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับเด็ก

Cal-D-KII 6+ เพิ่มความสูง

สำหรับเด็กอายุ 3 ปีขึ้นไป จัดส่งฟรี

แหล่งข้อมูล

... สั่งซื้อได้ตลอด 24 ชม.
เกี่ยวกับโปรมัม
ติดต่อโปรมัม
...
...
...

โทรศัพท์: 02 114 8788

...
...

Professional Mom (Thailand) Co., Ltd. เลขที่ 117 ซอยศูนย์การค้าสาย 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000.